Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---
Domů

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.12.2016 | Aktualizováno: 09.12.2016 | Přečteno: 48x | Zdroj:

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 09.11.2016 | Přečteno: 66x | Zdroj:

2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině

PPR

Kraj Vysočina organizuje a již také zahájil 2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině.

Cílem je zviditelnit a ocenit ty firmy, které se zabývají problematikou slaďování pracovního a rodinného života a pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu v této oblasti. Činíme tak na základě nově schválené Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017-2021. V návaznosti na tento koncepční dokument přibývá v regionu aktivit, jejichž cílem je vytvářet rodinám s dětmi podmínky, které jim usnadní jejich pracovní i osobní život. Motivace je zřejmá. Pokud se bude rodinám s dětmi takových podmínek dostávat, stane se Kraj Vysočina jejich trvalým domovem.

Pravidla soutěže [PDF, 665 kB]
Více informací o soutěži [PDF, 2 MB]
Návod na vyplnění dotazníku [PDF, 340kB]
Chci se zapojit do soutěže (soutěžní dotazník PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016)

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 02.11.2016 | Přečteno: 96x | Zdroj:

Zařazení do Režimu Ukrajina

(informace pro zaměstnavatele)

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 25.08.2016 | Aktualizováno: 31.08.2016 | Přečteno: 409x | Zdroj: HKČR

V Kraji Vysočina vznikl teritoriální pakt zaměstnanosti

Dne 22. 6. 2016 byla uzavřena dohoda o spolupráci v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, jejímž hlavním cílem je vytvoření efektivní platformy spolupráce v oblasti zaměstnanosti a regionálního trhu práce.

Signatáři dohody jsou Kraj Vysočina, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Českomoravská konfederace odborových svazů, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina a Svaz průmyslu a dopravy.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 24.06.2016 | Přečteno: 349x | Zdroj: KHK KV

KHK Kraje Vysočina uzavřela smlouvu o spolupráci s Minskou oblastí Běloruské komory

Podpis smlouvy Dr. Ing. arch. Jakroslav Huňáček a Aleksaner Aleksevič FedorčukPředseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Dr. Ing. arch. Jroslav Huňáček se svým protějškem z Minské oblasti Běloruské komory Alexandrem Aleksevičem Fedorčukem podepsali smlouvu o spolupráci. Cílem této smlovy je pomoci společnostem, organizacím, podnikům a podnikatelům při rozvoji obchodních vztahů a rozšiřování vzájemně prospěšné spolupráce.


... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 14.03.2016 | Aktualizováno: 14.03.2016 | Přečteno: 548x | Zdroj: KHK Kraje Vysočina

PRÁVNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S PODNIKÁNÍM NA NĚMECKÉM TRHU

Problematika počátku, průběhu jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

Témata workshopu budou následující:

  • Platnost Německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám.

  • Jaké povinnosti mají české firmy ve vztahu k německým úřadům, když vysílají svoje zaměstnance nebo živnostníky do Německé republiky (jaké vzniknou problémy, když stanovené povinnosti nejsou splněny, pokuty německých úřadů).

  • Co si musí české firmy bezprostředně ošetřit při uzavírání smluv s německými partnery.

  • Jak postupovat, když německý odběratel neplatí z důvodů reklamace, opožděných dodávek, nebo z důvodu vzniklých škod.

  • Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci.

  • Příslušnost soudů a s tím spojené soudní poplatky.


... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 30.09.2015 | Přečteno: 762x | Zdroj:

Zpráva o ukončení projektu „PRAXE – základ vzdělání“

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 31.08.2015 | Aktualizováno: 31.08.2015 | Přečteno: 870x | Zdroj: KHK Kraje Vysočina
Zobrazeno: 1-8 z 27Další

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací