Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Akce & semináře

Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v Dukovanech ve spolupráci s čínskou CGN