Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Akce & semináře

Zaměstnávání ciziců z EU a Ukrajiny

Seminář si klade za cíl informovat o podpoře a různých aspektech zaměstnávání cizích státních příslušníků z EU (program EURES) a z Ukrajiny (Projekt a Režim Ukrajina). Velký důraz je kladen na praktické zkušenosti a informace.