Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Akce & semináře

Jak získat kvalitní a kvalifikované pracovníky z řad OZP

Bezplatný workshop financovaný z rozpočtu ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu: Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246)

Obsah:

  • dozvíte se novinky z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (změny v oblasti náhradního plnění, chystané změny v oblasti povinného podílu OZP, přehled podpor při zaměstnání OZP)
  • představíme Vám nově vybudovanaou síť regionálních poskytovatelů pracovně - rehabilitačních služeb ve Vašem okrese
  • získáte praktické informace o tom, jak získat kvalitní zaměstnance z řad osob se zdravotním postižením
  • seznámíme Vás se zástupci 4 veřejných služeb, které zajišťují bezplatné služby v oblasti získání a udržení  vhodných zaměstnanců z řad OZP

Představíme Vám:

  1. 2 regionální služby s konkrétními příklady uplatnění uživatelů služby u zaměstnavatelů na otevřeném  trhu práce
  2. nového pracovníka ÚP ČR - koordinátora zaměstnávání OZP a jeho nabídku služeb pro zaměstnavatele
  3. zdravotnického pracovníka - zástupce ergodiagnostického pracoviště zřízeného pro objektivní posuzování pracovního potenciálu OZP (psycho - senzo - motorický potenciál) a možnosti využití této služby pro zaměstnavatele.

 

V rámci setkání bude prostor pro sdílení vzájemných očekávání, prohloubení vzájemné spolupráce a zodpovězení Vašich otázek.

 

Možnost přihlášení na info@khkvysocina.cz