Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Akce & semináře

Technické fórum 2019

8:30 – 9:15     Registrace

9:15                 Zahájení, přivítání hostů

I.BLOK

-        Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

-        Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

-        Monika Měšťanová, MŠMT ČT, pověřená vedoucí oddělení dalšího vzdělávání (0:30)

-        Anna Juřicová, MPO ČR, odbor sektorové expertízy a průmyslové politiky (0:30)

-        Roman Pommer, Hospodářské komora ČR, viceprezident HK ČR (0:20)

HOST: Richard Horký, předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a obchodu ČR

-        Jana Fialová, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina (0:15)

Přestávka – Coffee Break (0:20)

11:00               Příklady dobré praxe

II.BLOK

-        Pavel Krsička a Jitka Roupcová, Bosch Diesel Jihlava, personální oddělení, Gils Day (0:15)

-        Petr Havelka, ŽĎAS Žďár nad Sázavou, personální ředitel, práce s rodinou (0:15)

-        Jana Pokorná, PSK holding, vedoucí oddělení vnějších vztahů, tisková mluvčí (0:10)

-        Kamil Ubr a Jana Hadravová, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu (0:10)

-        Petr Neuman, Tatra TRUCKS, Výsledky spolupráce tradičního výrobce nákladních automobilů s Krajem Vysočina (cca 0:05)

-        Stanislav Krejčí, Výtahy, s.r.o., spolupráce na zavádění nového oboru „na míru“, předání výukové techniky vybrané střední škole (0:15)

-        Václav Jáchim s týmem, Krajský úřad Kraje Vysočina, představení výstupů znalostí cesty studentů středních škol Kraje Vysočina na Tchaj-wan (0:15)

12:30

-        Miroslava Kopicová, Národní vzdělávací fond, ředitelka, A co člověk? Práce
a vzdělávání ve věku digitalizace (1:00)

13:20              Poděkování a ocenění spolupracujícím subjektům

13:45              Společný oběd

Partnery Technického fóra Kraje Vysočina jsou: BOSCH Diesel Jihlava, ŽĎAS Žďár nad Sázavou, PSK holding Žďár nad Sázavou a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Více informací: Jitka Svatošová, oddělení tiskové nebo Terezie Doleželová, oddělení školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz, dolezelova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 123.