Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020 /ID O02915.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
 • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
 • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chyybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
 • Zvyšování atrativity našeho regionu pro občany
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

 • sdílení kontaktů firem zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0, příklady dobré praxe - www.vysocina40hub.cz; www.fb.com/vysocina40
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakty - asistenční centra:

 • Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - Petra Poláková, e-mail: info@khkvysocina.cz
 • Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Petr Dočkal, e-mail: dockal@hkhb.org
 • Okresní hospodářská komora Jihlava - Tomáš Prchal, e-mail: prchal@hkjihlava.cz
 • Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Jana Vránová, e-mail: vranova@hkpe.cz
 • Okresní hospodářská komora Třebíč - Petra Poláková, e-mail: reditel@ohktrebic.cz
 • Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou - Dana Fialová, e-mail: fialova@komorazdar.cz