Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021 /ID O03017.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
 • Asistence a podpora podnikatelských subjeků při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
 • Sdílení příkladů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Činnost asistenčních center:

 • komunikace s firmami zabývajících se problematikou "Průmysl 4.0", "e-commerce" a sdílení příkladů dobré praxe 
 • zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmu
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • zajišťování dotačního poradenství
 • propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Kontakty - asistenční centra:

 • Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - Petra Poláková, e-mail: info@khkvysocina.cz
 • Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod - Petr Dočkal, e-mail: dockal@hkhb.org
 • Okresní hospodářská komora Jihlava - Iveta Pospíchalová, e-mail: obchod@hkjihlava.cz
 • Okresní hospodářská komora Pelhřimov - Jana Vránová, e-mail: vranova@hkpe.cz
 • Okresní hospodářská komora Třebíč - Petra Poláková, e-mail: reditel@ohktrebic.cz
 • Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou - Dana Fialová, e-mail: fialova@komorazdar.cz