Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Pospolu

Dne 3. 6. 2015 proběhlo regionální setkání zástupců škol a firem v rámci projektu „POSPOLU“ v prostorách školicího střediska firmy Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě, které organizovalo OHK Jihlava. Akce se konala od 9 do 17 hodin.

Setkání zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která vyzdvihla potřebu technického vzdělávání. Cílem setkání bylo informování o výsledcích projektu „POSPOLU“, systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), jednotce výsledků učení, dále pak konkrétní výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu, kdy zástupci jednotlivých partnerství prezentovali své výstupy (BOSCH Diesel s. r. o. Jihlava, CZ LOKO, SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou). Součástí programu byla také prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o. a diskuze mezi jednotlivými účastníky. Tohoto setkání se zúčastnili jak zástupci z řad podnikatelské sféry, tak i ze školské sféry. Celkový počet účastníků byl 28.

Samotná akce je jednotlivými účastníky hodnocena velmi kladně. Pro příklad uvádíme jednotlivé reakce účastníků:

  • „Akce je přínosná pro školy i firmy.“
  • „Akci hodnotím kladně, organizačně dobře zvládnuté. Zazněla spousta zajímavých informací.“
  • „Využiji informace o spolupráci školských zařízení a firem pro rozvoj našeho školského zařízení.“
  • „Nejvíce mě zaujala projektová forma vyučování studentů ve firmě BOSCH (model převzatý z Německa). Poznatky z této formy vyučování studentů využijeme ve své firmě.“
  • „Je potřeba zavádět opět to, co už tu bylo, firmy měly svá učiliště…“
  • „Využiji poznatky zejména při zařazování žáků školy na praxi do spolupracujících firem.“
  • „Akce zdařilá, obohatilo to mé znalosti.“
  • „Z pozice vedení školy je možné ovlivnit směr spolupráce.“
  • „Ve své práci využiji zejména postupy řešení v otázce podpory učňovského školství.
  • „Rozšíříme spolupráci se SŠ PTA Jihlava.“

Všichni zúčastnění se shodli, že je nutné vzdělávat žáky v technických oborech, prohlubovat jejich znalosti a dovednosti a vést žáky již od útlého věku k technickému vzdělávání a manuální zručnosti.