Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Vzděláváním k rozvoji Vysočiny

 

Identifikace projektu:

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005941

 

Popis projektu:

Cílová skupina:

  • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání