Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

PRAXE - základ vzdělání

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.

Do projektu bylo kromě realizačního týmu zapojeno celkem 74 instruktorů za zaměstnavatele – lektorů, 29 tutorů za školu a 12 garantů za školu.

Tento projekt, jehož rozpočet činil 3 604 399, 68 Kč, byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Zde je ke stažení analýza.pdf

_____________________________________________________________________________________________________

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizuje od 30. 9. 2014 do 31. 7. 2015 projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015, jehož cílem je:

 • seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru,
 • realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru,
 • přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení,
 • zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor,
 • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu,
 • propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol.

Do projektu jsou zapojeny tyto střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje:

 • Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 • Manažerská akademie – SOŠ, s. r. o. Jihlava
 • TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o.
 • Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova
 • Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.
 • Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
 • TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o.

Tento projekt, jehož rozpočet činí 3 604 399, 68 Kč, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.