Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Osvěta průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině

Kraj Vysočina patří k nejrcychleji rostoucím regionům České republiky. Působí zde firmy různých velikostí, působících v různých oborech, které jsou vlastněné zejména lidmi z našeho kraje. Tyto firmy vytváří atraktivní pracovní příležitosti a podílejí se na celkovém rozvoji svého regionu. Toto příznivé obecné konstatování vychází mimo jiné z Analýzy podnikatelského prostředí v KRaji Vysočina, která byla spolufinancována Krajem Vysočina.

V současné době se stále více do popředí dostává problemaatika tzv. Průmyslu 4.0. Nejedná se ovšem jen o průmysl, ale o celou řadu aktivit směřujících do celé společnosti.

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných tří skupin aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Osvěty v oblasti "Průmyslu 4.0"
 • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" a "IoT" (internet věcí) v našem regionu
 • Vytváření jednotné platformy pro rozvoj aktivit "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina.
 • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a stím prohlubování sounáležitosti s naším regionem.
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina.

V konečném důsledku realizace projektu přispěje k plnění těchto obecných cílů:
 • Zmírňování záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem.
 • Informování o atraktivních pracovních možnostech současné rezidenty a tím přispět k jejich udržení v Kraji Vysočina a bránit jejich odlivu z našeho regionu.
 • Zvyšování atraktivity našeho regionu Kraje Vysočina pro vlastní občany.

Popis klíčových aktivit pro posílení aktivit 4.0 v našem kraji:
 1. Vytvoření tzv. "Vysočina 4.0 HUB"
 2. Zřízení asistenčních center nejen pro malé a střední podniky pro problematiku "Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině"
 3. Vzdělávací akce na podporu Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině

 

Zpravodaj 01

Zpravodaj 02

Zpravodaj 03

Zpravodaj 04

Zpravodaj 05

Zpravodaj 06

Zpravodaj 07

Zpravodaj 08

Zpravodaj 09

Zpravodaj 10

Zpravodaj 11

Zpravodaj 12