Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Dotace & granty

Marketing v cestovním ruchu 2020

Program na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora nabídky v oblasti cestovního ruchu v době související s omezeními a následky opatření proti pandemií COVID - 19, a to z důvodu posílení ekonomické stability, příp. rozvoje podnikatelských subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na území Kraje Vysočina. 

Podrobnější informace na webu https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02788?kat=9&s=vse

Výzva ke stažení zde