Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Řád Vavřínu pro předsedu představenstva KHK KV Richarda Horkého

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV), a zároveň předseda představenstva Okresní hospodářské komory Třebíč (OHK Třebíč) Richard Horký převzal 14. listopadu 2019 vyznamenání Řád Vavřínu, jímž Hospodářská komora ČR (HK ČR) oceňuje významné domácí i zahraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost.

Letošní udílení těchto prestižních cen se konalo pod záštitou předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, primátora Prahy Zdeňka Hřiba a místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy.

Richard Horký toto ocenění převzal za úspěchy v oblasti podnikání.

„Richard Horký je majitel firmy TTS energo s.r.o., která působí na trhu od roku 1995 a od počátku podniká v oboru tepelného hospodářství. V Třebíči v současné době najdeme tři velké biomasové teplárny, přičemž ve všech se spaluje dřevní štěpka, ve dvou z nich pak navíc i sláma – biomasa se na výrobu tepla v Třebíči používá více jak v 90 % případů, zbytek připadá na kogeneraci, tedy společnou výrobu tepla a elektřiny. Výhodou spalování biomasy je skutečnost, že se tak oproti spalování fosilních paliv nejen šetří životní prostředí, ale také se podporuje lokální ekonomika, protože štěpku i slámu firma TTS energo s.r.o. odebírá od lokálních dodavatelů. Cena tepla v Třebíči patří mezi nejnižší v ČR. Kromě tepelného hospodářství se angažuje i v developmentu – v Třebíči díky němu vznikla celá čtvrť rodinných domů a zejména díky jeho vizím se také mění zdejší areál bývalé obuvnické továrny na rezidenční čtvrť se službami a drobnou výrobou. Od roku 2014 je předsedou Okresní hospodářské komory v Třebíči a od roku 2017 je také předsedou Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina. V obou funkcích intenzivně podporuje náhradu dožívajících bloků JE Dukovany výstavbou nového jaderného zdroje elektřiny,“ píše se v medailonku, který k Horkého nominaci vydala HK ČR.

Řád Vavřínu zohledňuje především celoživotní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo jiný přesah. Řád Vavřínu je udělován také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních. Jednotlivé osobnosti jsou nominovány širokou veřejností. Laureáty vybírá porota Řádu Vavřínu. Oceněny mohou být osobnosti z ČR i ze zahraničí, ocenění lze udělit také in memoriam.

Z toho důvodu mezi letošními laureáty nalezneme nejen podnikatele, ale i osobnosti z oblasti kultury (zpěvačka Marta Kubišová), vědy (nanotechnolog Oldřich Jirsák) či sportu (tenistka Petra Kvitová či paralympik Jiří Ježek). In memoriam byl letos Řádem Vavřínu za celospolečenský přínos České republice a rozvoj občanské společnosti oceněn i někdejší československý a český prezident Václav Havel. Celkem bylo tento rok oceněno 15 osobností.