Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

V Jaderné elektrárně Dukovany zasedal Hospodářský výbor PS Parlamentu České republiky

Budoucnost české energetiky, naplňování Akčního plánu Aktualizované státní energetické koncepce byla tématem jednání členů Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který ve dnech 31. ledna a 1. února zasedal v Jaderné elektrárně Dukovany.

První den probíhalo pracovní jednání, kterého se zúčastnili také předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten, Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a předsedkyně SÚJB Dana Drábová. Za ČEZ se jednání zúčastnili předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s., Daniel Beneš a dále členové představenstva Tomáš Pleskač (ředitel divize nová energetika a distribuce), Bohdan Zronek (ředitel divize jaderná energetika) a Pavel Cyrani (ředitel divize obchod a strategie). Důležitým milníkem v pokračování projektu nové výstavby bude měsíc březen, ve kterém by měl být vládou projednán investiční model zajištění výstavby.

Druhý den si poslanci se zájmem prohlédli provoz elektrárny, navštívili reaktorový sál HVB I, uzel čerstvého paliva a sklad použitého paliva. 

Závěr návštěvy patřil setkání se zástupci obcí, měst a spolků dukovanského regionu, při kterém se členové výboru osobně seznámili s jejich názory a postoji nejen na současný provoz elektrárny, ale zejména na její budoucnost a dopady na zaměstnanost a služby spojené s její existencí.

 

Jiří Bezděk, tiskový mluvčí

ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany