Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Výjezdní zasedání členů Stálého výboru pro jadernou energetiku

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Okresní hospodářské komory Třebíč Ing. Richard Horký se účastnil pracovního oběda s premiérem ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou, který vedl jednání Stálého výboru pro jadernou energetiku, na pátém výjezdním zasedání v JE Dukovany dne 15. června 2016.

Pracovního oběda se dále účastnili ministr financí Ivan Pilný, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, vedení ČEZ a starostové z regionu.

Premiér Sobotka oznámil, že výbor se zabýval ekonomickým modelem výstavby nového bloku jaderné elektrárny a prezentoval tři možné varianty investičně - obchodního modelu výstavby nového zdroje, přičemž rozhodnuto bude na jaře 2018. Jaderná energetika představuje zásadní zdroj pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny pro obyvatelstvo a průmysl. Bude kladena maximální důležitost na zachování kontinuity provozu stávajících bloků s plynulým přechodem na nový pátý blok.

Richard Horký informoval přítomné o podpoře výstavby pátého bloku ze strany podnikatelů okresu Třebíč a Kraje Vysočina, která vyplývá z výsledků Analýzy podnikatelského prostředí Kraje Vysočina, ve které bylo osloveno 210 průmyslových firem nad padesát zaměstnanců.

Ing. Horký dále přednesl premiéru Bohuslavu Sobotkovi alarmující zjištění, které také vyplynulo ze zmiňované analýzy, a to chronický nedostatek pracovních sil. Podle výsledků analýzy chybělo v loňském roce osloveným firmám 3000 pracovníků! Pokud by se oslovily také firmy do 50 zaměstnanců, bylo by to o dalších 2000 zaměstnanců více, tj. v roce 2016 chybělo v Kraji Vysočina celkem 5000 zaměstnanců! V roce 2017 již chybí 4500 zaměstnanců ve firmách nad 50 zaměstnanců a cca 2500 ve firmách do 50 zaměstnanců, tj. celkem 7000 pracovníků. Situace se bude dále zhoršovat, protože například v roce 1995 nastoupilo do 1.třídy na okrese Třebíč 1649 prvňáčků, ale v roce 2015 již jen 980 prvňáčků.

Ing. Horký dále poukázal na malou kapacitu vydávaných pracovních víz pro Ukrajince na konzulátu ve Lvově, kdy od podzimu 2016 bylo vydaných 200 pracovních víz měsíčně, od počátku roku 2017 je to cca 575 uchazečů měsíčně pro celou ČR. Tento počet pracovních víz by byl ovšem dostačující pouze pro Kraj Vysočina, ne pro celou ČR řekl Horký. Na to reagoval pan premiér tím, že díky uvolnění turistických návštěv Ukrajinců bez víz do EU je předpoklad přehodnotit i stávající komplikovaný režim pohovorů na konzulátu ve Lvově, který je velmi pracný, nákladný a nedostačující jiným řešením. Zároveň konstatoval, že je pro integraci celých rodin v České republice. Ministr financí Ivan Pilný zmínil, že v ČR nyní chybí cca 140 000 pracovníků.

Na závěr jednání Richard Horký předal panu premiérovi Sobotkovi dopis za Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina s žádostí o urychlené řešení tohoto kritického nedostatku pracovních sil, díky kterému nejsou schopny firmy nejen z Vysočiny v době konjuktury zvyšovat svoji výrobu a rozsah poskytovaných služeb, tím dosahovat vyšších zisků, ze kterých jdou daně pro stát, stejně tak DPH, sociální a zdravotní pojištění, jež jsou rovněž příjmem státu.

Dopis ke stažení zde.