Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Českých 100 nejlepších

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři omezení:

- subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní,

- měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,

- jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč.


Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty!

 

V roce 2019 byly v této soutěži oceněny následující firmy z Vysočiny:

 

TEDOM, a. s., Výčapy 195, 674 01  Třebíč, www.tedom.com
  • výroba kogeneračních jednotek, spalovacích motorů, výroba elektřiny a tepla
SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 100, 586 01  Jihlava, www.sepos.cz
  • výroba a prodej dveří, výroba zárubní
BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r. o., Vlkovská 334, 595 01  Velká Bíteš, www.bds-vb.cz
  • vnitrostání a mezinárodní doprava, skladování a servisní činnost
TTS energo s. r. o., Průmyslová 163, 674 01  Třebíč, www.tts.cz
  • výroba tepla a elektřiny
ŽĎAS, a. s., Strojírenská 675/6, 591 01  Žďár nad Sázavou, www.zdas.com
  • výroba a prodej strojírenských a metalurgických produktů
PODZIMEK A SYNOVÉ S. R. O. , Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, www.podzimek.cz
  • stavební činnosti