Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Rada pro inovace Kraje Vysočina projednala směřování vědy, výzkumu a inovací v kraji pro rok 2021

Ve čtvrtek 28. ledna proběhlo jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina (RAPI), vrcholného poradního orgánu pro naplňování inovační strategie chytré specializace, tzv. krajské RIS3 strategie. Na svém prvním letošním jednání se zástupci veřejného, vědecko-výzkumného, akademického a podnikatelského sektoru zabývali konkrétními nástroji, kterými lze naplňovat cíle této strategie v roce 2021.

Kraj Vysočina představil plánované aktivity na podporu podnikání a inovačního prostředí v podnicích, zvyšování kvalifikace studentů středních a vysokých škol, jejich propojování s firmami nebo zvyšování všeobecného povědomí o vědecko-výzkumném prostředí v kraji. „Jedná se například o soutěž na podporu nových inovativních podnikatelských záměrů nazvanou Začínáme v Kraji Vysočina, katalog prezentující místní vědecko-výzkumné a podpůrné instituce, aktivity v oblasti vzdělávání firem a studentů nebo dotační program Inovační vouchery 2021, kterým chceme podpořit místní firmy při zavádění inovací nebo digitální transformace. Díky unikátní virtuální továrně, kterou od loňského roku disponuje Vysoká škola polytechnická Jihlava, se mohou firmy s praktickými aspekty digitální transformace seznámit nově přímo v regionu,“ upřesňuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a předsedkyně RAPI. 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina představila svůj záměr nadále rozvíjet síť informačních center k problematice Průmyslu 4.0 a nově i k tématu e-Commerce. Vysoká škola polytechnická Jihlava informovalo o nově  akreditovaných a připravovaných studijních oborech, reflektujících nejen potřeby trhu práce ale také aktuální společenské výzvy ve vazbě na COVID-19, rozvíjející se spolupráci s podnikatelským sektorem, především díky akreditaci stávajícího technologického vybavení nebo plánované spolupráci se středními školami. Úspěšné výzkumné a infrastrukturní projekty na národní i mezinárodní úrovni, významné zakázky v oblasti smluvního výzkumu a plány na budoucí projektovou činnost představilo také Centrum Telč, při Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV.  

Zdroj:www.kr-vysocina.cz