Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Projekt OUTPLACEMENT

Projekt Úřadu práce ČR, který pomáhá zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen ustát koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu práce. Zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době, nebo mají smlouvu na dobu určitou, mají díky němu šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Zaměstnavatelé, si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které by už jinak nebyla práce. Budou je moci přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat nové zaměstnance, Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Kdy, kde, pro koho

·        Termín realizace: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2023

·        Místo realizace: celá ČR

·        Místo dopadu: celá ČR

·        Cílová skupina:

o   zaměstnanci

1. s předpokládaným ukončením pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění

2. kteří v následujících třech měsících:

§  jsou ve výpovědní době

·       uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru

·       jsou v pracovním poměru na dobu určitou

·       mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti

·       nemohou či nemohli konat práci pro překážku v práci na straně zaměstnavatele uvedenou v § 207 až § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3. kteří ukončí pracovní poměr dle § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

o   osoba samostatně výdělečně činná, která nemá další zdroj příjmu z výdělečné činnosti a plánuje ukončení samostatné výdělečné činnosti

o   stávající zaměstnavatelé zaměstnanců (viz bod 1.,2., 3.)

o   noví zaměstnavatelé, kteří přijímají do pracovního poměru osoby uvedené v bodu 1., 2., 3. a zmíněné OSVČ

 

Informace pro zaměstnavatele Vám poskytnou zaměstnanci ÚP ČR:

okres Havlíčkův Brod: Monika Kučírková, tel. 95011445, email. Monika.kucirkova@uradprace.cz

okres Jihlava: Ing. Viola Demigerová, tel. 950 123 470, email. Viola.demigerova@uradprace.cz

okres Pelhřimov: Lenka Šebelová, tel. 950 145 416, email. Lenka.sebelova@uradprace.cz

okres Třebíč: Darina Pléhová, tel. 950 169 681, email. Darina.plehova@uradprace.cz

okres Žďár nad Sázavou: Ing. Dana Machová, tel. 950 177 483, email. Dana.machova@uradprace.cz

 

Odkaz na informace o projektu na stránkách ÚP ČR https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-

Reportáž o projektu, kterou vysílala ČT  v Událostech https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100219/video/821240