Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Kraj uspořádal už šestou konferenci ke společenské odpovědnosti

Stovka příznivců společensky odpovědného chování přišla ve čtvrtek 22. září do kongresového sálu Kraje Vysočina vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Společenská odpovědnost má dobrovolný charakter a zahrnuje ty činnosti, které organizace realizuje nad rámec zákonných povinností, ať již ve vztahu ke svým zaměstnancům, nebo ke společnosti a životnímu prostředí.

Smyslem společensky odpovědného chování je přispívat k udržitelnému rozvoji celé společnosti. „Všech, kteří v této oblasti realizují konkrétní aktivity, si Kraj Vysočina velmi váží. Šíření konceptu společensky odpovědného chování podporujeme tím, že vytváříme odpovídající podmínky pro jeho rozšíření, podporujeme jeho propagaci i společensky odpovědné aktivity,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, která 6. ročník krajské konference Společenské odpovědnosti organizací zahájila.

„Je skvělé vidět velký zájem z řad firem a organizací, které si stále více uvědomují, že společenská odpovědnost by měla být v dnešní době již nedílnou součástí firemní kultury a fungování,“ zmínil ve své zdravici k účastníkům konference radní Kraje Vysočina Karel Janoušek, který také vyjádřil podporu organizacím v realizaci aktivit společensky odpovědného chování s důrazem na prohloubení spolupráce organizací soukromého a veřejného sektoru.

Ke zdravicím se připojil také Martin Hyský, předseda Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21, a zástupci partnerů, Jaroslav Hunáček, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, a Roman Křivánek, ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Education.

Svá speciální poselství přednesli významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za roky 2020–2021. Program byl věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Obohatila ho vystoupení zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří přinesli účastníkům inspiraci v oblasti aktivit environmentálního chování a jednání a v oblasti možností nabízených Zdravým Krajem Vysočina a Místní Agendou 21, nástrojem pro udržitelný rozvoj.

Informace ke konceptu Kraje Vysočina v oblasti Společensky odpovědného chování organizací najdete pod odkazem: Společenská odpovědnost.

Další už 7. ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina bude vyhlášen v říjnu 2023, hodnoceným obdobím budou dosažené výsledky za roky 2022–2023. Vyhodnocení a slavnostní ocenění vítězů proběhne v dubnu 2024 a 7. ročník konference ke společensky odpovědnému chování a jednání připravuje Kraj Vysočina na září 2024.

Zdroj: www.kr-vysocina.cz