Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Předseda Horký se zúčastnil oběda s ukrajinským velvyslancem

Předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) a zároveň předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Ing. Richard Horký se ve středu 18. října zúčastnil pracovního obědu, který v jihlavském Hotelu Gustav Mahler uspořádal Kraj Vysočina na počest velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise.

Jeho Excelence na Vysočinu zavítala spolu s 1. tajemníkem ambasády Ostapem Lukjančukem a za doprovodu krajských představitelů v čele s hejtmanem Kraje Vysočina si prohlédla jihlavskou nemocnici, sídlo zdravotnického záchranného systému a posléze i třebíčské památky.

Kraj Vysočina má dlouholeté styky se západoukrajinským Zakarpatím, s jehož hospodářskou komorou nedávno navázala partnerství i KHK KV. Rozvíjející se spolupráce má za cíl zprostředkovat zakázky podnikům z Vysočiny na Ukrajině, a naopak pomoci tamním podnikatelům v cestě na český trh. České firmy trápí také nedostatek zaměstnanců, kvůli čemuž musejí omezovat výrobu, a proto je dlouhodobým záměrem přivést z Ukrajiny na Vysočinu tamní kvalifikované pracovníky, a to nejlépe s celými rodinami. Letos v září v zakarpatském Užhorodě, kde došlo k podepsání smlouvy o partnerství s tamní hospodářskou komorou, navíc Ing. Richard Horký přišel s nabídkou, aby zakarpatští studenti mohli absolvovat praxi v podnicích na Vysočině. Tato možnost sklidila značný ohlas i z toho důvodu, že v Užhorodě, který byl před 2. světovou válkou správním centrem Podkarpatské Rusi spadající pod Československo, fungují české třídy. Tamní studenti tedy nemají problém s jazykovou vybaveností, celá oblast je nám navíc blízká kulturně i pracovními návyky.