Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Vláda navštívila Kraj Vysočina, Richard Horký předal dopis ohledně kritického nedostatku pracovních míst

V pondělí 28. května 2018 navštívil předseda vlády Andrej Babiš a další členové vlády Kraj Vysočina. Jednali především o kvalitě pitné vody, ochraně vodních zdrojů a problémech se suchem včetně dopadů na zemědělství. Dalším tématem byla doprava, konkrétně nový dopravní terminál v Jihlavě a rozvoj jihlavského letiště.

Kraj Vysočina navštívili spolu s premiérem Andrejem Babišem první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastnil také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Cestu po kraji vláda začala návštěvou Vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Nádrž je významným zdrojem pitné vody pro Prahu a střední Čechy, celkem zásobuje 1,6 milionů obyvatel. Právě kvůli zachování dobré kvality vody chce Povodí Vltavy rozšířit ochranné pásmo kolem nádrže. To by ale přineslo další omezení jak pro místní obyvatele, tak pro zemědělce. Investice na ochranná pásma, technická opatření, čistírny odpadních vod, zamezení užívání pesticidů a podporu zemědělců by mohla dosáhnout 10 miliard korun. Dalšími tématy byly problémy způsobené suchem či investiční program na čističky odpadních vod pro Prahu, Středočeský kraj a Kraj Vysočina.

Hlavním tématem návštěvy kraje byla voda. Musíme se podívat na vlastnické struktury, protože znovu došlo na to, že jsme nikdy neměli vodu privatizovat. Ve finále stát prodává kubík vody za 10 korun a občané v Praze za něj platí 80 korun. Musíme se znovu vrátit k regulaci a celkově k prodejním cenám,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Rozšíření ochranného pásma kolem nádrže bylo tématem také při návštěvě Zemědělského družstva v Senožatech. Omezené používání pesticidů by způsobilo výrazně nižší úrodu brambor, čímž by vzrostla jejich cena. Povinnost vysazovat jen některé druhy plodin či na částech polí nepěstovat nic než trávu, by dopadla také na kukuřici, slunečnici a řepu.

Ministři a ministryně následně zavítali do Domova Jeřabina Pelhřimov, který poskytuje pobytové a ambulantní sociální služby pro lidi s mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením.

V Jihlavě byla hlavním tématem návštěvy doprava. Nejprve se vláda zabývala plány na rozvoj letiště v městské části Henčov. To plánuje zpevnění a dostavbu vzletových a přistávacích drah a travnatých ploch. Výše investice je zhruba 60 milionů korun s tím, že město a kraj by investovaly po 30 milionech korun. Nyní se vyjednává výkup pozemků. Letiště by pak mohlo sloužit pro potřeby města i podnikatelů. Se zástupci společnosti ZALL JIHLAVAN airplanes pak vláda mluvila o výrobě letadel a pronikání na čínský trh.

Poblíž železniční zastávky Jihlava-město pak premiér Andrej Babiš a další členové kabinetu jednali o stavbě dopravního terminálu, který by měl propojit železnici a autobusovou dopravu a zároveň sloužit jako přestupní uzel MHD.  Plán počítá také se zavedením vysokorychlostní železnice. Stavba by měla začít v roce 2019 a trvat tři roky.  Náklady jsou odhadované na 830 milionů korun.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina následně vláda jednala s radními, a to především o problematice sucha, výstavbě liniových staveb a elektronizaci státní správy. Mluvilo se také o regionálních problémech ve školství, dopravě či kultuře. Tématem byla i dostavba 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.  Se starosty měst a obcí kraje členové vlády mluvili především o dotacích, a to například na průzkumné vrty na zjištění podzemní vody, posílení vodárenské soustavy či na vodovody.

zdroj: www.vlada.cz

Svou pracovní cestu po Vysočině zakončila Vláda ČR v Třebíči, kde se od 17:00 hod. konalo v Hotelu Atom setkání s občany. Na tomto setkání předal Richard Horký (předseda představenstva OHK Třebíč a KHK KV) Andreji Babišovi dopis s upozorněním na kritický nedostatek pracovních sil v Kraji Vysočina a v celé ČR (dle dat Hospodářské komory ČR chybí zaměstnavatelům minimálně 300tisíc zaměstnanců a státní kasa tak tratí nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech).

Dopis ke stažení zde.