Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Odpověď předsedy vlády ČR Andreje Babiše na dopis ohledně kritického nedostatku pracovních míst

Richard Horký, předseda představenstva KHK KV, obdržel od předsedy vlády ČR Andreje Babiše odpověď na dopis ohledně kritického nedostatku pracovních sil v Kraji Vysočina.

Dne 28. května 2018 při návštěvě vlády ČR na Vysočině předal Richard Horký Andreji Babišovi dopis ohledně kritického nedostatku pracovních sil v Kraji Vysočina a v celé ČR s návhem na úplné uvolnění poskytování pracovních víz občanům Ukrajiny na základě bezvízového turistického styku.

V odpovědi na tento dopis je mimo jiné uvedeno, že si je vláda dobře vědoma toho, že občané třetích států jsou v současné době důležitým zdrojem pracovních sil pro českou ekonomiku, ale požadované umožnění vyřízení pracovních víz v jednotlivých krajských městech ČR Ministerstvo vnitra zásadně nedporučuje.

K řešení problému přetíženosti zastupitelskcýh úřadů může přispět zavedení systému kvót pro ekonomickou migraci, který je součástí návrhu novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobygtu cizinců na území ČR. Návrh byl Poslanecké sněmovně předložen v červnu tohoto roku a obsahuje navíc i nový typ pobytového oprávnění, tj. mimořádné pracovní vízum s dobou platností až 1 rok. Řízení o jeho vydání bude ve srovnání se změstnaneckou kartou procesně jednodušší a bude proto možno vyřídit více žádostí v kratším čase.

Celé znění  dopisu ke stažení zde.