Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Čínští podnikatelé se zajímají o sklářský průmysl na Vysočině

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Ing. Richard Horký a její místopředseda Ing. Martin Plachý se v neděli 16. 7. 2017 zúčastnili pracovní večeře se zástupci čínské provincie Hubei, která se konala v Business Hotelu v Jihlavě.

Jednání uspořádal Kraj Vysočina z důvodu, že čínská strana již dříve projevila zájem o spolupráci a o navázání kontaktů v oblasti sklářského průmyslu.

Setkání se zúčastnil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, náměstek hejtmana Ing. Vladimír Novotný a Josef Pavlík, náměstkyně hejtmana Ing. Jana Fischerová, CSc., radní Ing. Jana Fialová a dále zástupci firem zabývajících se sklářským průmyslem. Číňané ale nemusejí mít zájem jen o sklářství, a proto byl jednání na jednání přítomen například i předseda představenstva jednoho z nejvýznamnějších dřevozpracujících závodů na Vysočině, Ing. Pavel Kříž z DDL Lukavec.

Předseda KHK KV Horký je zároveň i předsedou OHK Třebíč. Toto město má úzké vztahy s Yichangem, druhým největším městem v provincii Hubei, kam z Vysočiny také již několikrát zamířila podnikatelská delegace.

„Spolupráce už přináší reálné výsledky, a to nejen z ekonomického hlediska, ale i co se týče vzájemných výměn studentů či žáků zdejších škol," vysvětlil Richard Horký.