Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Richard Horký s prezidentem diskutoval o elektrárně a vízech pro Ukrajince

Nově zrekonstruovaný Zámek Dukovany hostil 29. června 2017 vzácnou návštěvu - prezidenta ČR Miloše Zemana a jeho doprovod.

Na zámku prezidenta přivítal předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) a Okresní hospodářské komory Třebíč (OHK Třebíč) Richard Horký, který pro hosty uspořádal pracovní oběd za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, generálního ředitele ČEZ, a. s., Daniela Beneše, starosty Dukovan Miroslava Křišťála, starosty Náměště nad Oslavou Vladimíra Měrky, starosty Rouchovan Vladimíra Černého, předsedy Energetického Třebíčska Vítězslava Jonáše, Františka Vágnera ze společnosti IFRE, a. s., a manželů Anežky a Bronislava Valových ze společnosti V-Stav Hrotovice, spol. s r. o.

Oběd se nesl v uvolněné atmosféře, nezapomínalo se však na témata důležitá pro celý region. Stěžejním bodem diskuze byla výstavba pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Richard Horký, z pozice předsedy KHK KV, seznámil prezidenta s tím, že naprostá většina místních podnikatelů výstavbu podporuje, protože dukovanská elektrárna je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů nejen pro Třebíčsko, ale i pro celý Kraj Vysočina.

„Na jadernou elektrárnu jsou navázány desítky dalších firem, pro něž je další provoz bloků tedy klíčový. A nejen pro ně, ale samozřejmě i pro jejich zaměstnance, kteří by jinak byli bez práce," vysvětlil Richard Horký, který se zajímal, zda si prezident myslí, že vláda pro výstavbu pátého bloku dělá maximum.

Podle prezidenta nelze do podzimu, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, očekávat zásadní posun, příští vláda by však pro výstavbu měla udělat, co nejvíce bude v jejích silách.

Dalším důležitým tématem rozhovoru byl kritický nedostatek pracovních sil v době současné hospodářské konjunktury. Předseda Horký přiblížil prezidentovi výsledky Analýzy podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina, kterou nedávno připravila KHK KV.

„Osloveno bylo 210 průmyslových firem s více než 50 zaměstnanci. V těchto firmách v roce 2016 chybělo 3000 pracovníků. Letos, tedy v roce 2017, je to již 4500 pracovníků. Další tisíce lidí chybějí ve firmách s méně než 50 zaměstnanci," vysvětlil a požádal prezidenta, aby podpořil maximální zjednodušení přidělování pracovních víz pro občany Ukrajiny. Ti chtějí pracovat v České republice, kvůli zbytečným průtahům však na víza musejí čekat dlouhé měsíce, kvůli čemuž přicházejí o práci nejen oni, ale i české firmy a zejména pak státní rozpočet, protože do něj plyne méně daňových výnosů. Prezident s tímto naprosto souhlasil a přislíbil, že zjednodušené přidělování víz v rámci svých možností plně podpoří.