Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Soutěž Začínáme v Kraji Vysočina

Agentura CzechInvest vyhlásila soutěž pro začínající podnikatele s názvem Začínáme v Kraji Vysočina. Cílem soutěže je podpora neobvyklých podnikatelských záměrů a projektů (start-upů) provozovaných nebo plánovaných v našem kraji.

Máte zajímavý podnikatelský záměr nebo jej již realizujete? Přihlaste se, zviditelněte se a získejte podporu.  Na ty nelepší čekají zajímavé odměny v hodnotě desítek tisíc!

Koho hledáme?

Soutěžící s projekty realizovanými nebo směřujícími na území Kraje Vysočina.
Podnikatele s historií v oboru projektu max. 7 let nebo ty, kteří se podnikat teprve chystají, včetně studentů.

Co hledáme?

Neotřelé podnikatelské záměry z oblasti výroby i služeb. Může jít například o nový výrobek, inovovaný výrobek, výrobní postup či organizaci práce. Hledáme napříč všemi obory.

V jakých kategoriích?

Tři hlavní kategorie – technický, netechnický a studentský projekt

Co získáte?

  • Finanční odměnu pro vítěze každé kategorie až 33 000 Kč
  • Věcné dary od sponzorů
  • Mentoring pro vybrané projekty (několik hodin odborného poradenství v oblasti marketingu, práva apod.)
  • Propagace výrobku či služby
  • Doporučení, jak vylepšit podnikatelský záměr
  • Užitečné kontakty na potenciální klienty a investory
  • Propagace projektu na celorepublikové i mezinárodní úrovni

Co se hodnotí?

Originalita či dobrý nápad, prostor pro další růst, realizovatelnost záměru, kvalita zpracování a prezentace.
 
Pravidla soutěže a způsob hodnocení naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek je 13. listopadu 2019. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční  27. listopadu 2019 na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Více informací zde.