Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Články

Česká podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti – nové příležitosti pro rozvoj hospodářské spolupráce

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2018 se uskutečnila česká podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti. Mise se zúčastnila delegace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vedená náměstkem ministryně Jiřím Havlíčkem. Mise byla organizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Delegaci doprovázela podnikatelská delegace složená z 25 českých společností a institucí. Účastníkem této mise byl také předseda představenstva KHK KV Richard Horký.

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2018 se jako projekt na podporu ekonomické diplomacie PROPED uskutečnila podnikatelská mise do Dněpropetrovské oblasti. Oficiální delegace byla vedena náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem. Delegaci doprovázela podnikatelská delegace 25 českých společností a institucí.

V rámci mise se dne 14. listopadu 2018 uskutečnila „Česko – ukrajinská podnikatelská konference“ k rozvoji hospodářské spolupráce s Dněpropetrovskou oblastí. Konferenci organizovala Dněpropetrovská obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se SNS.  Konferenci zahájil prezident Dněpropetrovské obchodní a průmyslové komory V. Žmurenko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu J. Havlíček a velvyslanec R. Matula. Konference se zúčastnilo více jak 80 českých a ukrajinských účastníků.

Dne 15. listopadu 2018 se česká delegace v Dnipru zúčastnila 2. ročníku Dněpropetrovského ekonomického fóra, které patří k největším regionálním fórům na Ukrajině, kde bylo přítomno více jak 1000 domácích i zahraničních účastníků. Náměstek ministra J. Havlíček vystoupil v rámci úvodního bloku fóra k tématu „Recept národního úspěchu pro Ukrajinu“.

O možnostech rozvoje obchodní a ekonomické spolupráce české strany s Dněpropetrovskou oblastí a městem Dnipro jednal J. Havlíček s předsedou Dněpropetrovské oblastní státní administrace V. Rezničenkem a  se zástupci  vedení  města Dnipro v čele s  O. Sanžarou. Jako možné oblasti pro spolupráci s českými společnostmi byla definována energetika, včetně obnovitelných zdrojů energie, strojírenství, maloobchod, zemědělství, letecký sektor apod. Velký zájem má oblast o spolupráci s českou stranou v oblasti vzdělávání.

Dněpropetrovská oblast patří k ekonomicky nejrozvinutějším regionům na Ukrajině. V oblasti je vytvářeno cca 11 % HDP Ukrajiny. Export do ČR z Dněpropetrovské oblasti v roce 2017 činil 201,7 mil. USD, import byl na úrovni 47,2 mil. USD. Přímé zahraniční investice z ČR do Dněpropetrovské oblasti v roce 2017 dosahovaly 21,1 mil. USD. V oblasti je více jak 10 kanceláří a zastoupení českých společností jako je Dormer Pramet, Agrospace (distributor Farmet), AV CENTR TATRA, EUTIT UA, PROMA UA, PS Engineering (zástupce JK Machinery), ZVVZ Enven Engineering, TRANSCO (zástupce MINTRANSCO) apod. Poblíž města Dnipro působí dílna obuvnické firmy Prabos ze Zlínska.

Zdroj:www.mzv.cz