Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Služby

Program kvalifikovaný zaměstnanec

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena. 

Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR (dále jen HK ČR) a další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva.

Dle aktuálních informací ukrajinští občané s biometrickým pasem či platným pobytovým titulem mohou přijet na území ČR. Další informace, týkající se pobytové situace ukrajinských občanů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na odkazu ZDE.

Vzhledem k turbulentnímu vývoji doporučujeme sledovat www.komora.cz/ukrajina, kde budou průběžně aktualizovány nově zjištěné skutečnosti.

____________________________________________________________________________________

Od 1. září 2019 jsou projekty řízené ekonomické migrace pro středně a nízko kvalifikované pracovníky (pozice spadající dle klasifikace CZ-ISCO mezi 4. – 8. hlavní třídu) transformovány na „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ (dále jen „Program“).

Program kvalifikovaný zaměstnanec zahrnuje následující země (u každé země jsou uvedeny i vládou stanovené roční kvóty):

 • Bělorusko (800 žádostí/rok)
 • Filipíny (1 000 žádostí/rok)
 • Indie (600 žádostí/rok)
 • Kazachstán (300 žádostí/rok)
 • Moldavsko (600 žádostí/rok)
 • Mongolsko (1 000 žádostí/rok)
 • Srbsko a Černá Hora (2 000 žádostí/rok)
 • Ukrajina (40 000 žádostí/rok)

UKRAJINA

Žádosti firem o zařazení do Programu na Ukrajinu jsou přijímány i krajskými hospodářskými komorami.

Příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu probíhá na Ukrajině systémem tzv. nekonečné řady. To znamená, že jsou žadatelé o zaměstnaneckou kartu přidáváni do řady průběžně.

Od 1. 5. 2018 si žadatelé o zaměstnaneckou kartu (tj. Ukrajinci) podají žádost s požadovanými přílohami ve vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Délka doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina KHK OK do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru VFS Global ve Lvově, činila k 12.12.2019 přibližně 26 dnů. Lhůta na schůzku ve Lvově se od vyřízení zařazení zkrátila, proto je potřeba mít všechny náležité doklady pro budoucí zaměstnance připravené předem ( Doklad o zajištění ubytování, pracovní smlouva,..)

Od 1.1. 2021 jsou pro cizince z třetích zemí povinné "Adaptačně integrační kurzy" - více informacíí ke stažení zde

 

BĚLORUSKO, ČERNÁ HORA, FILIPÍNY, INDIE, KAZACHSTÁN, MOLDAVSKO, MONGOLSKO, SRBSKO

HK ČR přijímá žádosti pro tyto státy průběžně, avšak zařazování žádostí probíhá na základě vygenerování jedinečných kódů pouze do doby, než se naplní měsíční kapacita daných zastupitelských úřadů pro vyřízení zaměstnaneckých karet.

HK ČR si vyhrazuje právo po domluvě s žadatelem rozdělit žádost v případě nedostatečné volné kapacity v dané dvouměsíční kvótě. Žádosti firem budou řazeny chronologicky dle okamžiku dodání kompletní žádosti.

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty pro uchazeče z Černé Hory bude probíhat na zastupitelském úřadě v Bělehradě (Srbsko).

Základní podmínky pro zařazení do Programu

 1. Minimálně dvouletá existence společnosti
 2. Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
 3. Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
 4. Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty - lhůta 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.

Platnost zařazení do Programu je 1 rok a platí na všechny státy. Pokud společnost podá první žádost s požadovanými přílohami k prvnímu zařazení, v další žádosti případně i pro jinou zemi zařadí garant žádost bez požadavku na předložení požadovaných příloh se statutem opakované žádosti a příslušnou finanční kalkulací.

Viditelná volná pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty si můžete zkontrolovat na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – ZDE.

Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete ZDE.

Povinné přílohy první žádosti o zařazení do Programu

 1. Vyplněná žádost ( pro Ukrajinu )
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 4. Čestné prohlášení  (není nutný ověřený podpis)
 5. Výpis OR 
 6. Výpis z RES

V souboru „Žádost“ vyplní garant pole „Email garanta“, „Datum zařazení žádosti“, „Datum zařazení zaměstnavatele do Programu“ a „Předpokládané místo podání žádosti o pobytový titul“.

Pokud žádáte o pracovníky z Černé Hory, vyberete v souboru „Žádost“ v rozevíracím seznamu možnost „Srbsko“.
Povinné přílohy opakované žádosti o zařazení do Programu

 • Vyplněná „žádost“ Žádost pro ostatní státy 

 

Ceník při podání žádosti o zařazení do Programu - změna od 1. 1. 2021

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

První žádost 3 000 Kč
Opakovaná žádost 1 500 Kč
Poplatek za jednoho uchazeče 200 Kč

 

Přílohy:

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Program kvalifikovaný zaměstnanec - krok za krokem

Převodník mezi nejčastěji využívanými položkami klasifikace zaměstnání

Často kladené otázky

Adaptačně - integrační kurz - informace

Leták testování a možnost pracovat

 

 Způsob podání žádosti

Pro podání žádostí na Srbsko, Černou Horu, Filipíny, Mongolsko, Bělorusko, Indii, Moldavsko a Bělorusko slouží výhradně e-mailová adresa: pracecizinci@komora.cz (V případě zaslání žádosti na jiný než uvedený e-mail nebude Vaše žádost akceptována. Žádosti nelze podat přes krajské hospodářské pobočky.)

 

Kontaktní osoba Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Magdalena Bezděkovská

tel.: 561 114 302

mobil: 727 972 190

e-mail: rezimukrajina@khkvysocina.cz