Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Služby

Režim ostatní státy (Srbsko)

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil (cizinců) ze zahraničí.  V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků ze Srbska byl Režim ostatní státy usnesením vlády č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko“). Režim je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů.

Dovolujeme si vás informovat o spuštění příjmu žádostí v rámci projektu Režim Srbsko, ke kterému došlo dne 13. 08. 2018 v 09:00. 

Roční kapacita projektu Režim Srbsko činí 2000 žádostí o zaměstnanecké karty. Stejně jako v případě Režimu Mongolsko a Filipíny budou žádosti o zařazení do Režimu Srbsko přijímány na dva měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí bude přijato maximálně 340 uchazečů. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímány zastupitelským úřadem v Bělehradě. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Vzhledem k tomu, že Režim Srbsko je součástí projektu Režim ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých zaměstnavatelů budou posuzovány na základně stejných podmínek, jako žádosti o zařazení do Režimu Mongolsko a Filipíny. O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od podnikatelských asociací (KHK nebo HK ČR).

Režim ostatní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.).

Komu je Režim ostatní státy určen?

Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 6 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu ostatní státy zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Zařazení do Režimu ostatní státy má platnost po dobu 1 roku.

Zpoplatnění služby:

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou 1 000 Kč bez DPH zd doporučení. Daňový doklad bude žadateli zaslán či předán společně s doporučením o zařazení.

Bližší informace naleznete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty-srbsko--239091/

 

Dokumenty ke stažení

Režim ostatní státy - realizace - Srbsko

Vzor žádosti o doporučení

Informace o povinných přílohách

Průvodní karta Srbsko

Formulář žádosti_Srbsko