Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Služby

Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny)

V reflexi na situaci na českém trhu práce a návazné problémy českých zaměstnavatelských subjektů se získáváním pracovní síly byl současně s navýšením kapacity pro Režim Ukrajina usnesením vlády č. 79 ze dne 31. ledna 2018 schválen Režim ostatní státy (dále jen „Režim“). Režim je zaměřen na státy, na jejichž pracovní sílu trvale cílí zájem českých zaměstnavatelů. Jedná se o státy Mongolsko a Filipíny. Jako takový má Režim sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska/ Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.). Cílenost a výběrovost je míněna v tom smyslu, že stejně jako v případě Režimu Ukrajina je možné do Režimu ostatní státy zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní kritéria Režimu, společně s konkrétním budoucím zaměstnancem či zaměstnanci.

O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Roční kapacita pro tento projekt je 1000 uchazečů pro každou z obou zemí (tzn. cca 85 uchazečů měsíčně na každou zemi). Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady Ulánbátar a Manila. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Zařazení do Režimu má platnost po dobu 1 roku.

Realizace Režimu ostatní země bude probíhat ve spolupráci MPO, MZV, MV a MPSV a podnikatelských asociací.

Příjem žádostí o zaměstnanecké karty pro osoby zařazené do Režimu je na obou zastupitelských úřadech plánován k 1. května 2018. Samotný příjem žádostí ze strany MPO o zařazení do Režimu bude zahájen 11. dubna 2018 v 9:00, kdy bude spuštěn systém pro generování jedinečného kódu, který bude třeba uvést v předmětu e-mailu se žádostí o zařazení do Režimu. Žádosti o zařazení do Režimu bude možné podávat prostřednictvím emailu k tomu určené emailové adresy (rezimmongolsko@mpo.cz a rezimfilipiny@mpo.cz).

Jedinečný kód pro žádost o zařazení do Režimu ostatní státy je možné získat https://www.mpo.cz/pridelovani-kodu/. Jedinečné kódy, které nebudou využity do 12:00 následujícího dne od jejich přidělení, nebude již možné využít. Každý den tak v cca 12:05 bude doplněna kapacita Režimu o ty kódy, které nebyly využity. Ve chvíli, kdy již bude kapacita Režimu zcela vyčerpána, bude o tom MPO na svých stránkách informovat (https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty--235549/).

Způsob a bližší detaily k podávání žádostí do Režimu je možné nalézt v dokumentu k často kladeným dotazům, který je možné nalézt níže v příloze.

Zpoplatnění služby:

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou 1000 Kč bez DPH za doporučení. Daňový doklad bude žadateli zaslán či předán společně s doporučením o zařazení.

 

Dokumenty ke stažení

Režim  ostatní státy_realizace

Informace o povinných přílohách

Často kladené otázky

Čestné prohlášení_hromadná žádost

 

Žádost o zařazení uchazeče_Mongolsko

Žádost o zařazení dalšího uchazeče_Mongolsko

Žádost o zařazení uchazeče_Filipíny

Žádost o zařazení dalšího uchazeče_Filipíny