Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Služby

Režim ostatní státy (Srbsko)

V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků ze Srbska byl Režim ostatní státy usnesením vlády č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko") s roční kapacitou 2000 žádostí o zaměstnanecké karty.


Režim Srbsko je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů. Režim Srbsko bude po vzoru Režimu Mongolsko a Filipíny sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, kteří budou na území ČR kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 - 8, v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru. Do Režimu Srbsko je možné zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní všechna stanovená kritéria projektu.


Jelikož je Režim Srbsko součástí projektu Režim ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých zaměstnavatelů budou posuzovány na základně stejných podmínek, jako žádosti o zařazení do Režimu Mongolsko a Filipíny. Žádosti o zařazení do Režimu Srbsko je možné podávat prostřednictvím e-mailu do k tomu určené e-mailové schránky rezimsrbsko@mpo.cz. Stejně jako v případě Režimu Mongolsko a Filipíny budou žádosti o zařazení do Režimu Srbsko přijímány na dva měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí bude přijato maximálně 340 uchazečů.


O žádostech o zařazení do Režimu Srbsko bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Zpoplatnění služby:
Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou 1000 Kč bez DPH za doporučení. Daňový doklad bude žadateli zaslán či předán společně s doporučením o zařazení.

Bližší informace naleznete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty-srbsko--239091/

 

Žádosti ke stažení:

Žádost o zařazení do režimu Srbsko

Žádost o zařazení dalšího uchazeče Srbsko