Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

Členové paktu:

Kraj Vysočina - LOGO Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace - LOGO Úřad práce České republiky - LOGO

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina - LOGOKraj Vysočina - LOGO  Svaz průmyslu a dopravy České republiky - LOGO

Oblasti spolupráce:

Sběr informací, analýzy a prognózy související se situací na trhu práce;

Sběr informací, analýzy a prognózy související s ekonomickým vývojem především Kraje Vysočina;

Problematiku rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání především v Kraji Vysočina;

Rozvoj spolupráce škola – firma;

Agendu související s kariérním poradenstvím;

Poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnávání;

Aktivity na podporu zvýšení uplatnění a zaměstnatelnosti na trhu práce s důrazem na odborné kompetence a prevenci nezaměstnanosti;

Motivační a rekvalifikační aktivity;

Slaďování poptávky a nabídky na trhu práce se zaměřením na predikci vývoje pracovních příležitostí;

Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele Kraje Vysočina;

Přípravu koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti;

Vytváření podmínek pro aplikaci navržených strategií prostřednictvím střednědobých integrovaných programů a synergicky fungujících projektů;

Zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru;

Další aktivity, které si vyhradí Rada paktu nebo se souhlasem Rady paktu Výkonný výbor paktu a jsou v souladu s cíli platformy.

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina bude usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem účinně přispět k dosažení cíle stanoveného  v čl. II této dohody.

Orgány paktu – úrovně spolupráce

Rada paktu:

Rada paktu je vrcholnou úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, která rozhoduje o jeho cílech, směřování a možných výstupech. Rada strategicky řídí a schvaluje koncepční dokumenty a navržené strategie, včetně monitoringu jejich realizace. Navrhuje a prosazuje systémová opatření.  Je tvořena vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele v Radě paktu.

Výkonný výbor paktu:

Výkonný výbor paktu je realizační a operativní úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a je pověřen výkonnými pravomocemi. Tvořen je vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele ve Výkonném výboru.


Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.12.2016 | Aktualizováno: 09.12.2016 | Přečteno: 1039x | Zdroj:
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací