Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---

Aktuální
Proběhlé
 
Projekty 

NA SPRÁVNÉ MÍSTO

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je realizátorem projektu financovaného z operačního programu EU Zaměstnanost.

Situace na trhu práce je v současnosti poměrně dobrá díky relativně vysokému růstu ekonomiky. Přes tento pozitivní vývoj se nedaří pro určité ohrožené skupiny obyvatel najít adekvátní, dobře ohodnocené uplatnění na trhu práce. Česká ekonomika je úzce navázána na situaci v EU a musí nás proto značně znepokojovat alarmující situace na trhu práce a to zejména ve vztahu k mladým lidem, kdy každý pátý mladý člověk nenajde zaměstnání (v eurozóně 23%). Přesto, že situace v ČR je lepší, existuje řada problémů v této skupině i u nás. Negativní vývoj v EU a existující problémy spojené s touto skupinou (chybějící praxe, nedostatečná znalost požadavků zaměstnavatelské sféry, absence dovedností se prosadit, nedostatečná finanční gramotnost a s ní spojené pády do dluhové pasti a překvapivě i slabá úroveň znalostí v práci s IT technikou) v ČR nás vedly k rozhodnutí zaměřit aktivity projektu právě na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob mladších 25 let.

Mladí lidé:

  • nemají dostatečnou praxi ani dostatek životních zkušeností
  • chybí jim kontakt se zaměstnavatelskou sférou
  • nemají dostatek informací z podnikatelského prostředí
  • nemají základní znalosti a dovednosti pro případné zahájení podnikání v oborech, kde je to relevantní

V každém zaměstnání je i na mladého člověka od počátku poměrně značný tlak na vysokou produktivitu práce. Pro zaměstnavatele je ekonomicky nákladné mladé pracovníky bez praxe vzdělávat. V současné době potřebují zaměstnance s okamžitou vysokou produktivitou práce. Z těchto důvodů preferují zkušené pracovníky s několikaletou praxí.

Cílem je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

Informace o projektu, jeho průběhu a výstupech budou uveřejněny na webových stránkách HK. Job Point pro mladé bude vybaveno banner upem s vizualizací projektu.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 09.05.2017 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 195x | Zdroj:

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.12.2016 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1038x | Zdroj:

Zpráva o ukončení projektu „PRAXE – základ vzdělání“

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 31.08.2015 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1269x | Zdroj: KHK Kraje Vysočina

Tisková zpráva POSPOLU

Dne 3. 6. 2015 proběhlo regionální setkání zástupců škol a firem v rámci projektu „POSPOLU“ v prostorách školicího střediska firmy Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě, které organizovalo OHK Jihlava. Akce se konala od 9 do 17 hodin.

Setkání zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která vyzdvihla potřebu technického vzdělávání. Cílem setkání bylo informování o výsledcích projektu „POSPOLU“, systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), jednotce výsledků učení, dále pak konkrétní výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu, kdy zástupci jednotlivých partnerství prezentovali své výstupy (BOSCH Diesel s. r. o. Jihlava, CZ LOKO, SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou). Součástí programu byla také prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o. a diskuze mezi jednotlivými účastníky. Tohoto setkání se zúčastnili jak zástupci z řad podnikatelské sféry, tak i ze školské sféry. Celkový počet účastníků byl 28.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 15.06.2015 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1242x | Zdroj:

Pozvánka Pospolu REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu.

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 22.05.2015 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1402x | Zdroj:

PRAXE – základ vzdělání

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizuje od 30. 9. 2014 do 31. 7. 2015 projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015, jehož cílem je:

  • seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru,
  • realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru,
  • přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení,
  • zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor,
  • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu,
  • propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol. 
... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 19.10.2014 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1412x | Zdroj:

Dne 21. 3. 2013 proběhla výměnná stáž

v rámci přeshraničního projektu „Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“, který realizuje KHK kraje Vysočina, navštívila delegace podnikatelů a zástupců škol z regionu Vysočina dne 21. 3. 2013 vzdělávací zařízení pro stavební živnosti v Dolním Rakousku, v Langenlois.

... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 09.04.2013 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1844x | Zdroj: KHK KV

Pozvánka na JEDNODENNÍ VÝMĚNNOU STÁŽ DO RAKOUSKA

Zveme Vás na JEDNODENNÍ VÝMĚNNOU STÁŽ DO RAKOUSKA

Výměnná stáž se bude konat dne 21. 3. 2013 v rámci projektu „2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“

V rámci této výměnné stáže budete mít příležitost seznámit se s činností stavební akademie Dolního Rakouska, která od r. 2003 sjednocuje a koordinuje na základě podnětů ze stavebnictví (stavební živnosti/průmysl) opatření pro další vzdělávání ve stavebních oborech v Dolním Rakousku. ... Číst celý článek

Autor: Milan Novák | Vydáno: 05.03.2013 | Aktualizováno: 01.01.1970 | Přečteno: 1810x | Zdroj: KHK KV
Zobrazeno: 1-8 z 9Další
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací