Krajská hospodářská komora Kraje VysočinaRychlé hledání
--- Aktuálně ---
AKTUALITY

FORTEL 2017

Tisková zpráva: Veletrh FORTEL ukázal kvalitu firem na Vysočině

Když se řekne „fortel“, většinou si představíme kvalitně odvedenou práci, na níž je vidět, že ten, kdo ji vykonal, jí rozumí a je pro něj i koníčkem. A přesně to byla také myšlenka veletrhu firem a pracovních příležitostí FORTEL 2017, který se konal v areálu bývalé obuvnické továrny v Třebíči-Borovině.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 29.05.2017 | Aktualizováno: 29.05.2017 | Přečteno: 127x | Zdroj:

Napsali o nás


Autor: administrator ZO | Vydáno: 25.05.2017 | Aktualizováno: 12.06.2017 | Přečteno: 165x | Zdroj:

NA SPRÁVNÉ MÍSTO

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je realizátorem projektu financovaného z operačního programu EU Zaměstnanost.

Situace na trhu práce je v současnosti poměrně dobrá díky relativně vysokému růstu ekonomiky. Přes tento pozitivní vývoj se nedaří pro určité ohrožené skupiny obyvatel najít adekvátní, dobře ohodnocené uplatnění na trhu práce. Česká ekonomika je úzce navázána na situaci v EU a musí nás proto značně znepokojovat alarmující situace na trhu práce a to zejména ve vztahu k mladým lidem, kdy každý pátý mladý člověk nenajde zaměstnání (v eurozóně 23%). Přesto, že situace v ČR je lepší, existuje řada problémů v této skupině i u nás. Negativní vývoj v EU a existující problémy spojené s touto skupinou (chybějící praxe, nedostatečná znalost požadavků zaměstnavatelské sféry, absence dovedností se prosadit, nedostatečná finanční gramotnost a s ní spojené pády do dluhové pasti a překvapivě i slabá úroveň znalostí v práci s IT technikou) v ČR nás vedly k rozhodnutí zaměřit aktivity projektu právě na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob mladších 25 let.

Mladí lidé:

  • nemají dostatečnou praxi ani dostatek životních zkušeností
  • chybí jim kontakt se zaměstnavatelskou sférou
  • nemají dostatek informací z podnikatelského prostředí
  • nemají základní znalosti a dovednosti pro případné zahájení podnikání v oborech, kde je to relevantní

V každém zaměstnání je i na mladého člověka od počátku poměrně značný tlak na vysokou produktivitu práce. Pro zaměstnavatele je ekonomicky nákladné mladé pracovníky bez praxe vzdělávat. V současné době potřebují zaměstnance s okamžitou vysokou produktivitou práce. Z těchto důvodů preferují zkušené pracovníky s několikaletou praxí.

Cílem je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

Informace o projektu, jeho průběhu a výstupech budou uveřejněny na webových stránkách HK. Job Point pro mladé bude vybaveno banner upem s vizualizací projektu.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 09.05.2017 | Aktualizováno: 09.05.2017 | Přečteno: 195x | Zdroj:

Volební členská schůze

Richard Horký zvolen novým předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.05.2017 | Aktualizováno: 05.05.2017 | Přečteno: 244x | Zdroj:

REŽIM UKRAJINA - doplňující informace

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,

tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, z. s. do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1.1.2017 více než 5 měsíců.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.01.2017 | Přečteno: 474x | Zdroj:

REŽIM UKRAJINA - doplňující informace

Návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV:

1. nemožnost kontaktovat žadatele telefonicky

( a/uvedené tel. číslo neexistuje, b/i přes opakované pokusy min. 3x se nepodaří žadatele kontaktovat)

navrhované řešení:

  1. žadatel může uvést jiné tel. číslo (zaměstnavatele nebo koordinátora), které bude kontaktováno za účelem informování o termínu – stanovený termín, o kterém je informován žadatel prostřednictvím jiného tel. čísla, je závazný,
  2. v případě, že GK Lvov ve 3 pracovních dnech učinil 3 neúspěšné pokusy o kontaktování žadatele/kontaktního čísla v různou denní dobu, GK Lvov vyrozumí stanovenou kontaktní osobu zaměstnavatele uvedenou v žádosti o zařazení do REŽIMU UKRAJINA a té sdělí nový závazný termín “na konci řady“ pro podání žádosti, o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,
  3. nemožnost zkontaktovat se se žadatelem nebo jiným kontaktním číslem ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele je důvodem pro vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.
... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 14.12.2016 | Aktualizováno: 14.12.2016 | Přečteno: 484x | Zdroj:

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 05.12.2016 | Aktualizováno: 09.12.2016 | Přečteno: 1039x | Zdroj:

Zařazení do Režimu Ukrajina

(informace pro zaměstnavatele)

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od loňského roku významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím HK ČR a rovněž prostřednictvím vybraných krajských hospodářských komor.

... Číst celý článek

Autor: administrator ZO | Vydáno: 25.08.2016 | Aktualizováno: 01.06.2017 | Přečteno: 1388x | Zdroj: HKČR
PředchozíZobrazeno: 9-16 z 30Další

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti. Více informací